T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

    


   
 

    


   


   


           Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları  >>   Konyaaltı Belediye Başkanlığı Kamu Hizmetleri Envanteri

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

EK-1
KONYAALTI BELEDİYESİ
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA  
GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZÎ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLÎ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  İLK BAŞVURU MAKAMI  PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR  KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR  MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1- 96799812 010, 301, 302, 303, 522, 622 1-Evrak kayıt iş ve işleri
2-Evlendirme Memurluğu
3-Yazı işleri Müdürlüğünün tüm iş ve işlemleri Randevu, toplantı, talep ve istekleri değerlendirip sonuçlandırmak
Belediyemizin kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapılan her türlü yazışmasına yönelik gelen giden kayıtların tutulması, iç dış posta, evrakların ilgili birimlere ulaştırılması, meclis ve encümen toplantılarının ön hazırlık çalışmalarının yapılması, alınan kararların bant çözümleri ve yazılması, ilanları, encümen meclis karar örneklerinin ilgili birimlere teslim edilmesi; Evlendirme Memurluğuna ilişkin hizmetler.  4982, 3071, 4721, 5393, 2559, 2886, 3194 sayılı kanunlar ile ilgili mevzuat.  Kamu kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler.  Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi    Kurumsal dilekçe, şahsi dilekçe. Büroya
Evlendirme
Memurluğu 
Memur, Müdür, Bşk.Yrd.  Konularına göre yapılması gereken yazışmalar  Konularına göre yapılması gereken yazışmalar 15 gün Konularına göre farklılık arz ediyor.15 günü geçmez.
Vatandaşın ve Evlendirme gün ve sırasına göre değişir.
   İhtiyaç duyulduğunda elektronik olarak
2- 22784990 522   Belediye ve vatandaş arasındaki talep ve istekler konusunda iletişimi sağlamak 4982 sayılı bilgi edinme kanunu  T.C. Vatandaşı ve diğer Ülke vatandaşları          Dilekçe,Resmi Evrak, Davetiye Özel Kalem Müdürlüğü   - - -  1-15 Gün    İhtiyaç duyulduğunda elektronik olarak 
3- 42769677 855   Ödeme İşlemleri
(Belediyeye ait giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi.)
  T.C. Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı     Konyaaltı Belediyesi   1.Gerçek kişi ise kimlik belgesi veya vekil ise vekâletname
2. Tüzel kişilik ise yetki belgesi ve imza sirküsü
3. Banka Hesap Numarası
4. Vergi Borcu Yoktur Yazısı (2.000 TL ve Üzeri Ödemeler İçin.)
Büro Memur, Müdür, Bşk.Yrd - - - 10 Dakika   Sunulmadı
4- 42769677 855   Yapı Denetim hak edişlerini ilgililerine ödemek. 4708 Say. Yapı Den. Kanunu T.C. Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı     Konyaaltı Belediyesi   Hak ediş ve ekleri Büro Memur, Müdür, Bşk.Yrd - - - 15 Dakika   Sunulmadı
5- 42769677 869 Tahakkuk ve Tahsilât İş ve İşlemleri
(Gelir Servisi)
Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak, 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsilât ve takip işlemlerini yapmak. 213-1319-2464 sayılı Kanunlar T.C. Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı     Konyaaltı Belediyesi - 1-Mükellef Sicil Kaydı (Numarası)
2-Tapu fotokopisi
3-Mükellefin kimlik belgesi
4-Vekil ise vekâletname
5-Emlak Vergisi Bildirimi
6-Vergi Levhası
7-ÇTV Bildirimi
8-İlan ve Reklam Beyannamesi
9-İlgili tahakkuka ait belge
10-Belge verilecek gayrimenkul (ada/parsel vb.) bilgileri.
Büro Memur, Müdür, Bşk.Yrd - - - 5 Dakika   Sunulmadı
6- 42769677 855 İcra Takip iş ve İşlemleri Zamanında ödenmeyen amme alacaklarına 6183 sayılı kanun gereğince işlem yapmak. 6183 sayılı Kanun T.C. Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı     Konyaaltı Belediyesi - - Büro Memur, Müdür, Bşk.Yrd - - - -   Sunulmadı
7- 42769677 869 Muhtaç asker ailelerine maaş ödemelerini yapmak, Gerekli birimlerimiz tarafından yapılan tetkik sonucunda Belediye Encümenimizin onayı ile muhtaç asker ailelerine aylık ödeme yapılır 4109 sayılı Kanun T.C. Vatandaşı     Konyaaltı Belediyesi - Dilekçe- Matbu form-Nüfus kayıt örneği-Kimlik fotokopisi Büro Memur, Müdür, Bşk.Yrd - - - 1 Ay   Sunulmadı
8- 63614115 010, 311, 900 Hasta muayene ve sevk işlemleri
Cenaze defin belgesi Düzenlenmesi Cenaze nakil belgesi
 1.Hastaya konan teşhis ve tedavi kayıta alınır. Hastaya gerekli evraklar ve reçete verilir.  5393, 3359, 506, 1479, 5434, 3816, 1593 sayılı Kanunlar  Kurum personeli ve Bağkur ve emekli sandığı mensupları.  Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı  Konyaaltı Kaymakamlığı   Sağlık karnesi veya T.C kimlik numarası, 
Hastanın vizite kağıdı,
Vefat edenin kimliği  veya nüfus kayıt örneği,
Vefat edenin ölüm belgesi,
 Büro  Hemşire, doktor  - Sağlık ve Nüfus Müdürlüğü ve diğer makamlar   Aynı gün       3    120   Sunuluyor
9- 32713897 313.02.01 Yeni yol açımı ve yol yapımı İmar planında bulunan ve açık olmayan yolların yapımını sağlamak 5393 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat Bölge halkı, kurum ve kuruluşlar     Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   Başvuru  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Müdür İmar ve Şehircilik Müd.        Emlak İstimlak Müd. - 1 ay Daimi    Elektronik ortamda sunuluyor.
10- 32713897 313.04.01 Sıcak asfalt ve sathi kaplama yapılması. İmar planında bulunan alt yapısı tamamlanan yolların sathi ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yapmak. 5393 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat Bölge halkı, kurum ve kuruluşlar     Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   Başvuru Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Müdür - - - -   Elektronik ortamda sunuluyor.
11- 32713897 313.05.01 Sanat yapıları Bölgemiz sınırları içerisinde yağmur suyu, drenaj, köprü, kaldırım, istinat duvarı, büz vb. işlemlerin yapımı sağlamak. 5393 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat Bölge halkı, kurum ve kuruluşlar     Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   Başvuru Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Müdür İmar ve Şehircilik Müd.    ASAT Gen.Müd. Büyükşehir Bel.Bşk. - - -   Elektronik ortamda sunuluyor.
12- 32713897 313.02.99 Kazı ruhsatı vermek İmar planına göre oluşturulan yollarda alt yapı çalışmalarına yönelik yol geçiş izni vermek 5393 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat AYKOME Uygulama Yönetmeliği Bölge halkı       Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   Başvuru Yapı Ruhsatı Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Müdür AKEDAŞ İl Müd.  Türk Telekom  ASAT Gen.Müd. Büyükşehir Bel.Bşk. - - 7 gün   Elektronik ortamda sunuluyor.
13- 32713897 313.02.05 Yaya kaldırımı yapmak Belediyemiz sorumluluk alanındaki mahallelerde imar çalışması tamamlanan yollarda yaya kaldırım düzenlemesi yapmak 5393 sayılı Kanun Belediye İmar Yönetmeliği Bölge halkı, kurum ve kuruluşlar     Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   Başvuru Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Müdür - - - -   Elektronik ortamda sunuluyor.
14- 32713897 313.04 Özürlü platformu yapmak Kaldırımlarda engelli ve yaşlılara uygun platformlar yapılacak 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, 15.07.2011 Tarih 81 Sayılı Kanun  Bölge halkı     Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü       Başkan Yardımcısı Müdür - - - -   Elektronik ortamda sunuluyor.
15- 32713897 313.99 Tretuvar Kontrolü Genel İskan aşamasında tretuvar kontrolu Belediye İmar Yönetmeliği Bölge halkı     Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü   Başvuru Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Müdür İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - - 7 gün   Elektronik ortamda sunuluyor.
16- 37377428 319 Park yapımı,

Özürlüler için Park yapımı
 İmar planında park, mesire alanı, yeşil alan olarak ayrılan yerlerin peyzaj düzenlemesinin yapılmasını sağlamak;
Özürlüler için parklarda engelli takip taşı döşemek, oyun grupları, fitnes aletlerini, engellilerin kullanımına uygun olarak hazırlamak
5393 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,
5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, 15.07.2011 tarih ve 81 Sayılı Kanun,
5393 Sayılı Belediye İmar Yönetmeliği,
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 Vatandaşlarımız, Kurum ve Kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı  Mahalli İdareler  Konyaaltı Belediyesi     Dilekçe ve Mail  Basın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü, Park ve Bahçeler Müd.lüğü  Başk. Yard., Park ve Bah. Müd.  Emlak ve İst. Müd. -  Daimi -    İsteklere elektronik ortamda da cevap verilmektedir.
17- 37377428 319  Bitki üretimi  Belediyemiz sınırları içerisinde yapmış olduğumuz parklarda orta refüjlerde vb yerlerde bitki dikimi yapılması.  5393 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  Vatandaşlarımız, Kurum ve Kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı  Mahalli İdareler  Konyaaltı Belediyesi        Başk.Yard.Park ve Bah. Müd.  Emlak ve İst. Müd. - Daimi -    Sunulmuyor
18- 37377428 319 Spor alanları üretmek. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın spor aktivitelerini sürdürebilmeleri için dış mekan spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları yapmak.   5393 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  Vatandaşlarımız , Kurum ve Kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı   Mahalli İdareler Konyaaltı Belediyesi    Dilekçe ve Mail  Basın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü, Park ve Bahçeler Müd.lüğü   Başk. Yard., Park ve Bah. Müd.  Emlak ve İst. Müd. -  Daimi  -    İsteklere elektronik ortamda da cevap verilmektedir.
19- 92259770 902, 907 İş Başvuru Dilekçesi
Nakil Ve Açıktan Atama Dilekçesi
BİMER Kanunu kapsamında dilekçeler kayda alınıp en geç 15 gün içerisinde cevabı yazılır.   4982 S.Bilgi Edinme Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu  T.C.Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı  Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi    Dilekçe Büro    Dilekçenin konusuna göre ilgili kurumlara ve ilgili vatandaşlara resmi yazılar yazmak -  15 Gün   7 Gün 850 Gerektiği Durumlarda Elektronik olarak sunulur
20- 92259770 622 Resmi  Evrak Kayıt İş ve İşlemleri  Kuruma gelen evrakların kaydının yapılması ve müdüre evrakların gönderilmesi akabinde resmi yazıların cevabının yazılması  4982 S.Bilgi Edinme Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu   T.C.Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı
Kamu Kurumları
 Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi    Resmi Yazı  Büro    Müdürlüğümüze gelen resmi yazıların konusuna göre cevabını ilgili kurum ve kurumlara resmi yazılar yazmak  -  3 Gün  1 Gün  1000  Gerektiği Durumlarda Elektronik olarak sunulur
21- 92259770 900 ila 929  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tüm iş ve işlemleri  BİMER, Evrak Kayıt, Terfii, Nakil, Emeklilik, Atama, Görevlendirme, İşçi Alımı, İşten Çıkarma, İstifa, Sözleşmeli Personel , Stajyer Öğrenci, Eğitim, Seminer, Toplantı v.s. iş ve işlemler  4982, 5393, 657, 4857 Sayılı Kanunları, İlgili Mevzuat ve Yönetmelikler  Vatandaş ve Kamu Kurumları  Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi    Resmi Yazı
 Dilekçe
Büro    Müdürlüğümüze gelen resmi yazıların konusuna göre cevabını ilgili kurum ve kurumlara resmi yazılar yazmak -  Konularına göre farklılık arz eder  Yasalarda belirtilen süreler zarfında  160  Gerektiği Durumlarda Elektronik olarak sunulur
22- 10924001 312 Kent Temizliği  Katı atık (çöp) toplama ve nakli 5393 Sayılı Belediye Kanunu
26.927 Sayılı  Atık Yönetimine İlişkin Yönetmelik
Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1 Gün   Sunulmuyor
23- 10924001 312 Kent Temizliği Sokak süpürülmesi ve yıkanması. 5393 Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu   Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1 Gün   Sunulmuyor
24- 10924001 312 Kent Temizliği Tadilat kaynaklı moloz atıklarının toplanması 5393 Belediye Kanunu 25.406 Sayılı Hafriyat Toprağı, İnş. ve Yıkıntı Atıklarının Kont. Yönetmeliği Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1 Gün   Sunulmuyor
25- 10924001 312 Kent Temizliği Konteynır dağıtılması ve yer değişikliği 5393 Belediye Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-3 Gün   Sunulmuyor
26- 10924001 312 Kent Temizliği Bahçe atıklarının ve eski eşyaların toplanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu
26.927 Sayılı  Atık Yönetimine İlişkin Yönetmelik
Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-2 Gün   Sunulmuyor
27- 92345746 310.07.03.02 Asansör Tescil Belgesi Asansör kontrolü T.C. Bayındırlık Bakanlığı Asansör Yönetmeliği Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi  - 1-dilekçe
2-asansör uygulama projesi
3- teknik dosya 3a- firma ce belgesi 3b- at uygunluk beyanı 3c- güvenlik elemanları listesi 3d- bakım sözleşmesi 
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Tek. Per. Müdür Baş. Yard.
- - 15 gün 3 gün 280 adet Sunulmuyor
28- 92345746 310.09.03 Mekanik Tesisat Yerinde Kontrolü Yapı kullanma belgesi öncesi yerinde kontrol  3194 sayılı İmar Kanunu  Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi       - Onaylı mekanik tesisat projeleri İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik  Personel - - 15 gün 1 gün 330 Sunulmuyor
29- 92345746 310.09 Asansör Uygulama Projesi Onayı Asansör ruhsat verilmesi öncesi kontrol 3194 sayılı İmar Kanunu Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi       - 1- onaylı mimari proje
2- onaylı asansör uygulama projesi
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik  Personel - - 15 gün 110 gün 330 Sunulmuyor
30- 92345746 310.99 İş Bitim – İş Deneyim Belgesi İhale şartnamelesi gereği istenen belge 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve yapım işleri uygulama yönetmeliği  Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları   Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi       - 1- başvuru dilekçesi
2- belge harcının tahsiline ilişkin makbuz
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Teknik  Personel
Bld. Başkanı
- - 15 gün 10 gün 30 adet Sunulmuyor
31- 92345746 310.11.02 Hakediş Yapı denetim belediye hakediş ödemesi 4708 sayılı Kanun Yapı denetim firması Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi       -  3 adet hakediş raporu
3 adet personel bildirgesi
3 adet fatura fotokopisi
3 adet dekont fotokopisi
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Teknik  Personel
Bşk.Yrd.
Mali Hizmetler Müdürlüğü - 15 gün 3 gün 1242 adet Sunulmuyor
32- 92345746 310.11.02 Hakediş Yapı denetim bayındırlık hakediş ödemesi 4708 sayılı Kanun, 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Yapı denetim firması Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi       - 1. Hakediş
2. Personel bildirgesi
3. Para makbuzu sureti
4. Damga vergisi makbuzu
5. Sözleşme sureti
6. İşyeri teslim
7. İlgili imalatlara ilişkin laboratuvar sonuçları (asıl)
8. Laboratuvar faturaları (asıl)
9.Yönetmeliğin 6.maddesinin 3. ve 5. fıkrasında belirtilen tutanaklar (asıl)
10. Seviyeyi gösterir fotoğraflar
11. Seviye tespit tutanakları (fotokopileri)
12. Fatura
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Teknik  Personel
Bşk.Yrd.
- Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 15 gün 3 gün 436 adet Sunulmuyor
33- 92345746 310.99 İş Bitim Yapı denetim iş bitim belgesi 4708 Sayılı Kanun Yapı denetim firması Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi -  3 adet iş bitim tutanağı
3 adet iş bitim raporu
1 adet yapı denetin sertifikası
1 adet yibf formu
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik Per.
Müdür
Başkan Yard.
- - 15 gün 3 gün 318 adet Sunulmuyor
34- 92345746 310.99 Yapı Kullanma İzin Belgesi İlişiksiz belgesi 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi - …. İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik Per.
Müdür
Başkan Yard.
- - 15 gün 3 gün 545 adet Sunulmuyor
35- 92345746   Jeolojik Zemin Etüd Kontrolü Jeolojik zemin etüd onayı 3194 sayılı Kanun Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi -  1 adet zemin etüd dosyası
1 adet üst dilekçe
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik Per. - - 15 gün 3 gün 200 adet Sunulmuyor
36- 92345746 310.99 Adres Tespit Tutanağı Bölgemizdeki kişi ve işyerlerine ait adres tespitleri 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 69. maddesi Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi -  1 adet tapu fotokopisi İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik Per.   konyaaltı ilçe nüfus müdürlüğü 15 gün 3 gün 8500 adet Sunulmuyor
37- 92345746 310.99 Numarataj Belgesi Bina ve işyerlerinin açık adres belgeleri Belediye Kanunu Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi -  1 adet tapu fotokopisi İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik Per. - konyaaltı ilçe nüfus müdürlüğü 15 gün 3 gün   Sunulmuyor
38- 92345746 310. 09. 01 Proje Ön Onay Ruhsattan önce mimari proje kontrolü 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği  Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi -  1 adet mimari proje
1 adet çap
1 adet ölçü krokisi
1 adet plankote
1 adet tapu kaydı
1 adet kat karşılığı inş. söz.
1 adet dilekçe
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Teknik Per. Müdür - - 15 gün 3 gün - Sunulmuyor
39- 92345746  310. 09 Yeni Yapı Ruhsatı İnşaata başlama öncesi gerekli izin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi     - 1. Dilekçe
2. Tapu kayıt örneği (1 aylık)
3. Çap- aplikasyon krokisi (6 aylık)
4. İmar durumu
5. Yapı yeri uygulama krokisi.
6. Kot krokisi
7. Numarataj krokisi
8. Gerekli ise yapı yıkım izni
9. Gerekli ise trafo belgesi
10. Şantiye şefi sözleşmesi
11. Yapı mal sahibi tarafından yapılacak ise;
a) Ticaret odası kaydı
b) Vergi sicil nosu
c) Yapının müteahhitliğini L146 üstlendiğine dair noter taahhüdü
12. Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise;
a) Varsa müteahhitlik karnesi sureti
b) Kurum sicil nosu
c) Ver+L111gi dairesi nosu
d) Sigorta sicil nosu
e) Yapım sözleşmesi
13.  İmar yönetmeliği 68. Maddesine göre;
a) Zemin etüt raporu (ydk onaylı)
b) Mimari proje- 5 takım (ydk onaylı)
c) Etonarme ve statik proje 5 takım (ydk onaylı)
d) Mekanik tesisat projeleri (ısı yalıtım, kalorifer, asansör, klima vb)(iz-su, fen işleri ydk onaylı)
e) Gerekli yapılarda yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri 5 takım (ydk onaylı)
f) Elektrik-telefon projesi(tedaş,telekom ve ydk onaylı)
14. Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen büro tescil ve sicil belgeleri
15. Ustalık belgesi
16. Sığınak belgesi(varsa)
17. Enerji performans belgesi
18. A-yapı denetim kuruluşu izin belgesi(noter tastikli)
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Jeoloji müh. Jeofizik Müh. Geoteknik Mühendisi
Mimar
Müdür
Emlak İstimlak Müdürlüğü _ 15 gün 3  gün - Sunulmuyor
40- 92345746  310. 09 İnşaat Ruhsat Yenileme Ruhsat süresi bitiminde verilecek ruhsat 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi     - İnşaat ruhsatı yenileme
1. Dilekçe (talebin açık olarak belirtmesi ve yapı tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefon numarasının bulunması gerekmektedir)
2. Tapu kayıt örneği (1 aylık vizeli)
3. İmar durumu (1 yıllık geçerlilik süresini doldurmamış olmalı)
4. Mal sahiplerinin borcu yoktur yazısı
5. Yapıya ilişkin beton numune sonuçları
6. Teknik rapor
7. Proje müellifler sicil durum belgeleri ve taahhütleri
8. Yapı kontrolü(yerinde kontrolü yapılacaktır.)
9. Müteahhit için;
a) Varsa müteahhitlik karnesi sureti
b) Kurum sicil nosu
c) Vergi dairesi nosu
d) Sigorta sicil nosu
e) yapım sözleşmesi
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Mimar
Müdür
emlak istimlak müdürlüğü - 15 gün 3  gün - Sunulmuyor
41- 92345746  310. 09 Tadilat Ruhsatı Proje Veya Bina Üzerinde Yapılan Değişikliklere İstinaden Verilecek Ruhsat 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler Vatandaş, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi     - Tadilat ruhsatı için
1. Dilekçe (talebin açık olarak belirtmesi ve yapı tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefon numarasının bulunması gerekmektedir)
2. Tapu kayıt örneği (1 aylık vizeli)
3. İmar durumu (1 yıllık geçerlilik süresini doldurmamış olmalı)
4. Mal sahiplerinin borcu yoktur yazısı
5. Yapı denetim dekontu
6. Güncel yibf çıktısı
7. Proje müellifler sicil durum belgeleri ve taahhütleri
8. Yapı kontrolü (yerinde kontrolü yapılacaktır.)
9. Müteahhit için;
a) Varsa müteahhitlik karnesi sureti
b) Kurum sicil nosu
c) Vergi dairesi nosu
d) Sigorta sicil nosu
e) Yapım sözleşmesi
İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Mimar
Müdür
_ _ 15 gün 3  gün - Sunulmuyor
42- 92345746  310. 09 Ydk Değişikliği Ruhsatı Yapı Denetim Değişikliğinde Verilecek Ruhsat 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler Vatandaş, Özel Sektör, Kamu Kurum Ve Kuruluşları Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi _ Yapı denetim kuruluşu değişikliği için
1. Dilekçe
2. Tapu kayıt örneği (1 aylık)
3. İmar durumu (1 yıllık )
4. Mal sahiplerinin borcu yoktur yazısı
5. Yapıya ilişkin beton numune sonuçları
6. Teknik rapor
7. Proje müellifler sicil durum belgeleri ve taahhütleri
8. Yapı kontrolü (yerinde kontrolü yapılacaktır.)
9. Müteahhit için;
a) Varsa müteahhitlik karnesi sureti
b) Kurum sicil nosu

İmar ve Şeh. Müdürlüğü Memur
Mimar
Müdür
_ - 15 gün 3 gün - Sunulmuyor
43- 32326894 819 Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm iş ve işlemleri
Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak,   5393 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  T.C.Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı  Antalya Valiliği  Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakamlığı _ Dilekçe, Resmi Evrak Büro   - - Günlü Yazılar 1 Gün 2000 Gerektiği Durumlarda Elektronik olarak sunulur
44- 20077138 622.01 Dilekçe kayıt iş ve işlemleri,   Belediyeye gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlerinin takibinin yapılması, Telefon, yüz yüze ya da internet aracılığıyla hizmet masasına gelen başvuruların ilgili birimlere havalesi, takibinin yapılması ve vatandaşa geri bildirimi 4982, 5393, 5216 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuat. T.C Vatandaşı ve diğer ülke vatandaşı, sivil toplum örgütleri, özel kişi ve kuruluşlar Antalya Valiliği Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Kaymakam-lığı _ Dilekçe Büro   Dilekçenin konusuna göre ilgili birimlere yönlendirilerek bilgiye ulaşılması, gerekirse yazı yazılması Dilekçenin konusuna göre gerekiyorsa ilgili kurum veya kurumlara yazı yazılması - - - Başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak elektronik ortamda sunulmaktadır.
45- 68317282 252 – 622 Evrak Kayıt İş ve İşlemleri (Talep-Şikayet-İhbar-Bilgilendirme)  Resmi ya da şahsa ait yazışmalar kayda alınır. Hizmetin tamamlanma süresi zarfında gelen yazı ya da dilekçeye cevap yazılır. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.md.si.  Tüm özel ve tüzel kişiler. Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakam-lığı -  Dilekçe ve Resmi Yazı Zabıta Müdürlüğü Zabıta Memuru
Zabıta Müdürü
 Dilekçenin ya da resmi yazının konusuna göre ilgi talebi sonuçlandırmak ve sonucundan ilgilisine bilgi vermek.  Konunun ilgisine göre diğer kurumlara bilgi vermek. Yazıda belirtilen tarihe kadar, tarih belirtilmemişse azami 1 ay içerisinde Yazıda belirtilen tarihe kadar, tarih belirtilmemişse azami 1 ay içerisinde - Elektronik ortamda sunuluyor.
46- 68317282 307.04 Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırıl-ması Başvuru dosyasının eksiksiz olarak kabul edilmesi ve işyerinin ruhsatlandırılması. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu ve Yönetmelikleri.   İşletme sahibi gerçek ve tüzel kişiler Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakam-lığı -  Başvuru Formu ve diğer istenen evraklar (Zabıta Merkez Büro tarafından verilir.) Zabıta Müdürlüğü Zabıta Memuru
Zabıta Müdürü
Belediye Başkanı
-  Ruhsatın konusuna göre dış kuruma soruşturma yazıları yazmak. Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde - Elektronik ortamda sunuluyor.
47- 68317282 307.04 Umuma Açık İşyerlerinin ruhsatlandırıl-ması  Başvuru dosyasının eksiksiz olarak kabul edilmesi ve işyerinin ruhsatlandırılması. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu ve Yönetmelikleri.   İşletme sahibi gerçek ve tüzel kişiler Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakam-lığı -   Başvuru Formu ve diğer istenen evraklar (Zabıta Merkez Büro tarafından verilir.) Zabıta Müdürlüğü Zabıta Memuru
Zabıta Müdürü
Belediye Başkanı
-  Ruhsatın konusuna göre dış kuruma soruşturma yazıları yazmak. Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde - Elektronik ortamda sunuluyor.
48- 68317282 307.04 2. ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin ruhsatlandırıl-ması.  Başvuru dosyasının eksiksiz olarak kabul edilmesi ve işyerinin ruhsatlandırılması. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu ve Yönetmelikleri.   İşletme sahibi gerçek ve tüzel kişiler Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakam-lığı -   Başvuru Formu ve diğer istenen evraklar (Zabıta Merkez Büro tarafından verilir.) Zabıta Müdürlüğü Zabıta Memuru
Zabıta Müdürü
Belediye Başkanı
-  Ruhsatın konusuna göre dış kuruma soruşturma yazıları yazmak. Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde - Elektronik ortamda sunuluyor.
49- 68317282 307.04 Hafta Tatili Çalışma ruhsatı verilmesi  Başvuru dosyasının eksiksiz olarak kabul edilmesi ve işyerinin hafta tatili ruhsatı ile ruhsatlandırılması. 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun   İşletme sahibi gerçek ve tüzel kişiler Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakam-lığı -   Başvuru Formu ve diğer istenen evraklar (Zabıta Merkez Büro tarafından verilir.) Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürü
Belediye Başkanı
-  Ruhsatın konusuna göre dış kuruma soruşturma yazıları yazmak. Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde - Elektronik ortamda sunuluyor.
50- 68317282 307.04 Mesul Müdürlük Belgesi verilmesi  Başvuru dosyasının eksiksiz olarak kabul edilmesi ve ilgili işyerine mesul müdürlük belgesi verilmesi. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu ve Yönetmelikleri.   İşletme sahibi gerçek ve tüzel kişiler Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakamlığı - 1- Başvuru dilekçesi.
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3-Noterden vekâletname
4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi.
5- 2 adet resim.
6- Sağlık Raporu.
7- Adli Sicil Kaydı.
Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürü -  Ruhsatın konusuna göre dış kuruma soruşturma yazıları yazmak. Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde Bilgi ve Belgelerin tamamlanması halinde 1 Gün içinde - Elektronik ortamda sunuluyor.
51- 68317282 307.04 Canlı Müzik İzni  Canlı Müzik yayını yapan işyerlerine verilen izin. 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu ve Yönetmelikleri, 04.06.2010 tarih ve 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği.  İşletme sahibi gerçek ve tüzel kişiler Antalya
Valiliği
Konyaaltı Belediyesi  Konyaaltı Kaymakamlığı -  1-Başvuru dilekçesi.
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti.
3- Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu
Zabıta Müdürlüğü  - Zabıta Müdürü

-Belediye Başkanı
 İlgili Müdürlükten İmar Planı Örneği istemek.  Verilecek olan izne göre dış kuruma görüş yazısı yazmak. Görüş yazısının tarafımıza ulaşmasını takip eden 1 ay içerisinde. Görüş yazısının tarafımıza ulaşmasını takip eden 1 ay içerisinde. - Elektronik ortamda sunuluyor.
52- 10924001 312 Kent Temizliği  Katı atık (çöp) toplama  ve nakli 5393 Sayılı Belediye Kanunu 26.927 Sayılı  Atık Yönetimine İlişkin Yönetmelik Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1Gün - Sunulmuyor
53- 10924001 312 Kent Temizliği Sokak süpürülmesi ve yıkanması. 5393 Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu   Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1 Gün - Sunulmuyor
54- 10924001 312 Kent Temizliği Tadilat kaynaklı moloz atıklarının toplanması 5393 Belediye Kanunu 25.406 Sayılı Hafriyat Toprağı, İnş. ve Yıkıntı Atıklarının Kont. Yönetmeliği Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1 Gün - Sunulmuyor
55- 10924001 312 Kent Temizliği Konteyner dağıtılması ve yer değişikliği 5393 Belediye Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-3 Gün - Sunulmuyor
56- 10924001 312 Kent Temizliği Bahçe atıklarının ve  eski eşyaların toplanması 5393 Sayılı Belediye Kanunu 26.927 Sayılı Atık Yönetimine İlişkin Yönetmelik Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Memur Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-2 Gün - Sunulmuyor
57- 66632003 757.01 İfraz, Tevhit ve yola terk işlemi Parsellerin birleştirme, ayırma ve yola terk işlemleri 3194 sayılı yasanın 15 ve  16 maddelerine istinaden işlem gerçekleştiriliyor Vatandaş     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Tevhit: dilekçe, son bir ay içerisinde alınmış tapu kaydı, yetki belgesi, Kadastro Müdürlüğünden alınmış ölçü krokisi, son bir yıl içerisinde çıkarılmış parsele ait imar çapı, değişiklik tasarım düzenleme formu, Lihkab imzalı dilekçe.  Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne kayıt  edilir.
Diğer  işlemler için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Memur Müdür Encümene yazışması yapılıyor. Kadastro Müdürlüğüne yazışma. - - - Elektronik ortamda sunulmamaktadır.
58- 66632003 755.01 Harita Parselasyon çalışmaları İmar uygulamaları, halihazır harita üretimi, ihdas  3194 sayılı yasanın 15, 16 ve 18. maddelerine istinaden işlem gerçekleştiriliyor. Vatandaş     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Dilekçe, İşlem dosyası, vekaletname, imar planı, meclis kararı, imar çapı, dağıtım cetvelleri, özet formu, düzenleme sınır krokisi, işlemden önceki durum, işlemden sonraki durum, ölçü krokisi, durum krokisi, askı tutanakları ve gazete ilanı. Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne kayıt  edilir.
Diğer  işlemler için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Memur., Müdür Encümene yazışması yapılıyor. Kadastro Müdürlüğüne yazışma. Antalya Büyükşehir Belediyesi - - - Elektronik ortamda sunulmaktadır.
59- 66632003 756.99 Hibe İşlemi Kamuya ait parsellerdeki hisselerin (imar planında yine amacında kullanılması için) Belediyemize hibe edilmesinin sağlanması. 5393 sayılı Belediye kanunu Vatandaş     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Taahhütname, vekaletname, kimlik fotokopisi, 1 adet fotoğraf Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Memur Müdür Başkanlık Makamından yetki alınıyor.  Tapu Sicil Müdürlüğüne - - - Elektronik ortamda sunulmamaktadır
60- 66632003 757.01 Kamulaştırma çalışmaları Kamu tüzel kişileri tarafından kamu yararı için özel mülkiyete ait mallara el konulmasıdır. Bunun karşılığında mal sahibine malın değeri ödenir ve malın mülkiyeti malı satın alan kuruma geçer. 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 5 ve 6 (değişik 4650 sayılı yasanın 3. maddesine )göre Vatandaş     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Kamulaştırma, Encümen kararı, bedel takdir komisyonu, uzlaşma davet yazısı, uzlaştırma komisyon tutanağı ve ödemenin yapılması için Mali Hiz.Müdürlüğüne yazı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Memur
Müdür
Encümene yazışması yapılıyor ve Mali Hiz. Müdürlüğü , Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne yazışmalar yapılıyor. İlgili vatandaşlara uzlaşma davet yazısı
Fen işleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
- -   Elektronik ortamda sunulmamaktadır
61- 66632003 756.99 Hisse satışı Belediyemize ait parsellerdeki hisselerin vatandaşlara satışı. 3194 sayılı kanunun 17. maddesine göre hisse satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaş     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Dilekçe, son bir ay içerisinde çıkartılmış tapu kaydı, imar çapı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Memur Müdür Encümene yazışması yapılıyor. Tapu Sicil Müdürlüğüne - -   Elektronik ortamda sunulmamaktadır
62- 66632003 757.01 Kiralama İşlemi Belediyemize ait taşınmazların kiralanmasına ait işlemler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a ve 45. maddelerine istinaden. Vatandaş-işletmeler     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Kiralamalarda, 2886 sayılı yasa gereği idari şartnamelerde istenen belgeler, yasal ikametgah, Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri yer görme belgesi, vezne makbuzu, teklif mektubu. ATM cihazları için başvuru dilekçesi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Memur Müdür Encümene yazışması yapılıyor. Ödeme işlemlerinin takibi için Mali Hiz. Müdürlüğüne ilan için Destek hizmetleri Müdürlüğüne yazışma yapılıyor.

Destek Hizmetlerine ilan için yazı yazılıyor.
Yüklenici-işletmeciye yazışması yapılıyor. - -   Elektronik ortamda sunulmamaktadır
63- 66632003 757.01 İmar Borcu İşlemleri Şahıslara ait imar borcunun makbuz karşılığı ödemesi yapıldıktan sonra şerhin kaldırılması için bağlı bulunduğu tapu müdürlüğüne yazı gönderilmesi.   Vatandaş     BELEDİYE
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
  Dilekçe, tapu kaydı, vekâletname, harç makbuzu Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kayıt için işlem için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Memur
Müdür
-  Tapu  Sicil Müdürlüğüne - -   Elektronik ortamda sunulmamaktadır
64- 66632003 757.01 İnşaat Aplikasyon Kot çalışması İnşaata başlanan yapıların yol ve komşu parsellere göre çekme mesafesinin ve yapının ebatlarının onaylı mimari projesine uygulama kontrol. 3194 sayılı İmar Kanununun 20. maddesi Vatandaş     Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   Dilekçe, Harita Mühendislerince hazırlanan oda onaylı bina aplikasyon krokisi ve plankote. Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kayıt için işlem için Emlak ve İst.Müd.    - - - -   Elektronik ortamda sunulmamaktadır
65- 69346643 310.05 Çap Başvurusu İmar Çapı 3194 sayılı Kanun Tüm Kamu Kurumları ve Vatandaşlar Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Tapu Kayıt Sureti, Ölçü Krokisi, Vekâlet, Para Makbuzu Halkla İlişkiler Şehir Plancısı, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak Sürekli 3 İş Günü   Elektronik ortamda sunulmamaktadır
66- 69346643 310.05 Plan Değişikliği Plan Değişikliği 3194 sayılı Kanun Tüm Kamu Kurumları ve Vatandaşlar Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, Kurum Görüşleri, Tapu Kayıt Sureti, Ölçü Krokisi, Vekâletname, Plan Müellifinin Yeterlilik Belgesi, Harç Belgesi Halkla İlişkiler
/Kamu Kurumları
Şehir Plancısı, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak Sürekli -   Elektronik ortamda sunulmaktadır.
67- 69346643 310.05 Revizyon/İmar Planı Revizyon/İmar Planı 3194 sayılı Kanun Tüm Kamu Kurumları ve Vatandaşlar Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Kurum Görüşleri, Onaylı Hâlihazır Harita, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu, Kadastral Veriler Halkla İlişkiler/Kamu Kurumları Şehir Plancısı, Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak Sürekli -   Elektronik ortamda sunulmaktadır.
68- 69346643 310.05 Park Projesi  İmar planında park, mesire alanı, yeşil alan olarak ayrılan yerlerin projesini yapmak  5393 ve 3194 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı   Mahalli İdareler Konyaaltı Belediyesi      Dilekçe  Basın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü  Başk. Yard., Plan ve Proje Müd.V.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak  Sürekli -   Elektronik ortamda sunulmaktadır.
69- 69346643 310.05 Spor Alanları Projesi Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın spor aktivitelerini sürdürebilmeleri için dış mekân spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları projesi yapmak.  5393 ve 3194 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  Vatandaşlarımı, kurum ve kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı   Mahalli İdareler Konyaaltı Belediyesi      Dilekçe  Basın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü  Başk. Yard., Plan ve Proje Müd.V.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak  Sürekli -   Elektronik ortamda sunulmaktadır.
70- 69346643 310.05 Sokak Sağlıklaştırma Projesi Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha nezih, modern günümüz teknolojisine uygun alanların projesini yapmak  5393 ve 3194 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı   Mahalli İdareler Konyaaltı Belediyesi      Dilekçe  Basın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü  Başk. Yard., Plan ve Proje Müd.V.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak  Sürekli -   Elektronik ortamda sunulmaktadır.
71- 69346643 310.05 Kentsel Tasarım Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha nezih, modern günümüz teknolojisine uygun alanların projesini yapmak  5393 ve 3194 sayılı kanun ve ilgili mevzuat  Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar  İç İşleri Bakanlığı   Mahalli İdareler Konyaaltı Belediyesi      Dilekçe  Basın ve Halkla İlişkiler Md.lüğü  Başk. Yard., Plan ve Proje Müd.V.  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak  Sürekli -   Elektronik ortamda sunulmaktadır.
72- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Su sızıntısı şikâyetlerinin bertarafı 5393 Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-3 Gün   Sunulmuyor
73- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Baca şikâyetlerinin bertarafı. 5393 Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-7 Gün   Sunulmuyor
74- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Fosseptik taşkını şikâyetlerinin bertarafı 5393 Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-3 Gün   Sunulmuyor
75- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Gürültü şikâyetlerinin bertarafı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-3 Gün   Sunulmuyor
76- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Çevre kirliliği şikâyetlerinin bertarafı 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-15 Gün   Sunulmuyor
77- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri İnşaat ve hafriyat atıklarının kontrolü ve ilgili şikâyetlerin bertarafı Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği   Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-15 Gün   Sunulmuyor
78- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ilgili şikâyetlerin bertarafı. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-15 Gün   Sunulmuyor
79 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması ve ilgili şikâyetlerin bertarafı.  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-3 Gün   Sunulmuyor
80- 35955442 311 Çevre Koruma Hizmetleri Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması ve ilgili şikâyetlerin bertarafı. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği  Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar, özel kişi ve kuruluşlar. Antalya Valiliği Konyaaltı Kaymakamlığı Konyaaltı Belediyesi   Dilekçe, elektronik ortam Halka İlişkiler Müdürlüğü Çevre Müh., Müdür Konusuna göre ilgili birimlerle yazışma yapmak. Konusuna göre ilgili kurumlarla yazışma yapmak Sürekli 1-7 Gün   Sunulmuyor


 

    İl Jandarma Komutanlığı       İl Emniyet Müdürlüğü       Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı    Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

    BAKA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı      Akdeniz Üniversitesi       T.C. Antalya İl Özel İdaresi    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhale İlanları  

   Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.      Antalya'dan İl ve İlçelere Ulaşım            

 
                 
İbrahim KEKLİK
Konyaaltı Kaymakamı

Haber ve Duyurular
 

    

       
   
             

             


 

        

 

 

 

 


 

 

 

  

 

Konyaaltı Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi
Öğretmenevleri Mah. 901.Sokak, No:7 Konyaaltı - ANTALYA Tel: 0 242 229 94 90 - Faks: 0 242 229 94 92 - e-posta: konyaalti@icisleri.gov.tr