İlçe Etik Kurulu Komisyonu

 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesine dayanılarak,
 
 Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde; Kamu görevlerinin yerine getirilmesinde adalet, dürüslük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle, kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek üzere oluşturulan yönetmeliği uygulamak üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
            Komisyon;   
            İlçe Yazı İşleri Müdürü Neriman TEKİN Başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup HOPLAR ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan OTRUŞ'dan teşekkül ettirilmiştir. 
            Etik Komisyonun ilk toplantısı 16.08.2009 günü yapılmış olup, her ayın ikici Perşembe günü saat 16:00' da toplantıları yapılmaktadır.

            Etik İlkeler:
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma